For hver kubikk av våre akustiske paneler binder vi opp 130 kg treavfall, og sparer 22 kg karbon fra utslipp. Alt er organisk, helt uten skadelige tilsetningsstoffer, og intet restavfall.

Hvorfor bruke mycelium?

Why use mycelium?

(1)
Mycelium binder organisk avfall og lagrer karbon i materialet
(2)
Produksjonen er en naturlig vekstprosess som er sirkulær og bruker minimale ressurser
(3)
Gror til form, ingen avkapp eller rester under produksjonen
(4)
Resirkulerer og gjenbruker avfall: ressurser som ikke er fullt utnyttet
(5)
Det kan trygt returneres til naturen etter sin levetid, og berike jorda med nye næringsstoffer

Why use mycelium?

(1)
Can store at least 22 kg of carbon per cubic meter material produced
(1)
Mycelium binds organic waste, storing carbon in the material
(2)
Production is a natural growth process, that is circular and using minimal resources
(3)
Grown to shape, no offcuts or leftovers during production
(4)
Recycles and reuses waste, considered invaluable resources
(5)
It can safely return to nature after end-of-life, and even enrich soil with nutrients

Mycela har som m√•l √• skape en positiv milj√łverdi med myceliumteknologi og st√łtte FNs b√¶rekraftsm√•l:

UN SDG number 5: Gender equalityUN SDG number 8: Decent work and economic growthUN SDG number 9: Industry, innovation and infrastructureUN SDG number 11: Sustainable cities and communitiesUN SDG number 12: Responsible consumption and productionUN SDG number 13: Climate actionUN SDG number 15: Life on landUN sustainability goal number 17: Partnerships for the goals
SIRKULÆRT OG BIOBASERT
Vi m√• radikalt endre hvordan vi produserer produkter som designere og produsenter. Det er ogs√• n√łdvendig √• redusere bruken av materialer med h√łye milj√łkostnader. Vi har allerede sett √łkte kostnader p√• manglende r√•varer som mineraler, tre og olje. Forurensende materialer b√łr erstattes med materialer som er biobaserte, sirkul√¶re og lagrer karbon der det gir mening.
LOKALT AVFALL SOM RESSURS
Det som andre kanskje kaller avfall eller rester, kaller vi verdifulle ressurser. Ved å bruke sopp binder vi ubrukte ressurser som avfall og biprodukter fra landbruk- og skogindustrien. Ved å redusere mengden avfall som går til deponi eller forbrenning, reduserer vi også mengden CO2 i atmosfæren. Bra for planeten - bra for mennesker.
EN GOD MATERIELL REISE
Myceliumprodukter kan ha utallige uttrykk og design ‚Äď de tilvirkes i form. I tillegg er de naturlig vannavst√łtende, selvslukkende og isolerer b√•de lyd og temperatur. V√•re avfallsressurser er hentet lokalt: kun organiske og lett tilgjengelige r√•varer, som st√łtter naturen f√łr, under og etter produktets levetid.