Lær om hvordan vi setter sopp i arbeid!

Mycela kombinerer mycelium med organisk avfall fra tre- og landbruksindustrien for å produsere naturlige, funksjonelle og estetiske interiørmaterialer. Vi utnytter naturens egen teknologi for å utvikle skalerbare og bærekraftige løsninger.

Produksjonsprosessen

A plus symbol
(1) SOPPKULTURER
(1) SOPPKULTURER
Vi har vår egen samling av forskjellige soppkulturer, hovedsakelig hentet fra lokalmiljøet. Soppene er valgt ut basert på deres potensial til å lage velfungerende myceliumsmaterialer og dyrkes i vårt laboratorium.
A reishi mushroom
A plus symbol
(2) KOLONISERING AV SUBSTRAT
(2) KOLONISERING AV SUBSTRAT
Vårt materiale produseres ved å tilsette en soppkultur til et organisk substrat (f.eks. sagflis eller tekstilavfall). Når de kombineres, en prosess kalt inokulering, får soppen næring fra substratet for å vokse sitt mycelium.
Mycelium growing in substrate
A reishi mushroom
(1) SOPPKULTURER
A plus symbolA minus symbol
(1) Fungi harvesting
Vi har vår egen samling av forskjellige soppkulturer, hovedsakelig hentet fra lokalmiljøet. Soppene er valgt ut basert på deres potensial til å lage velfungerende myceliumsmaterialer og dyrkes i vårt laboratorium.
Mycelium growing in substrate
(2) KOLONISERING AV SUBSTRAT
A plus symbolA minus symbol
(2) Shaping and mycelium growth
Vårt materiale produseres ved å tilsette en soppkultur til et organisk substrat (f.eks. sagflis eller tekstilavfall). Når de kombineres, en prosess kalt inokulering, får soppen næring fra substratet for å vokse sitt mycelium.

(3) FORMGIVNING
A plus symbol
(3) FORMGIVNING
Produktet får sin form fra videre vekst av mycelium på substrat i en utvalgt form. Mycelium binder løse partikler sammen som et naturlig lim, og gjennom prosessen øker det styrken til det ferdige materialet.
A mushroom from underneath displaying the gills
(4) VARMEBEHANDLING
A plus symbol
(4) VARMEBEHANDLING
Produktet gjennomgår en varmebehandling for dehydrering av myceliumet, som vil permanent avslutte veksten. Dehydrering gjør også materialet lett og sterkt. Nå er vårt materiale klart til bruk.
A hand holding a mycelium based acoustic panel
(5) PRODUKTETS ENDE
A plus symbol
(5) PRODUKTETS ENDE
Når produktet ikke lenger har nytteverdi, kan det trygt returneres til naturen gjennom kompostering, og samtidig gi næring til jorden.
Polypores mushromm growing on a tree
A close up of the underside of a mushroom
(3) FORMGIVNING
A plus symbolA minus symbol
(3) Skinning
Produktet får sin form fra videre vekst av mycelium på substrat i en utvalgt form. Mycelium binder løse partikler sammen som et naturlig lim, og gjennom prosessen øker det styrken til det ferdige materialet.
A hand holding a mycelium based acoustic panel
(4) VARMEBEHANDLING
A plus symbolA minus symbol
(4) Growth termination
Produktet gjennomgår en varmebehandling for dehydrering av myceliumet, som vil permanent avslutte veksten. Dehydrering gjør også materialet lett og sterkt. Nå er vårt materiale klart til bruk.
Polypores mushromm growing on a tree
(5) PRODUKTETS ENDE
A plus symbolA minus symbol
(5) End of life
Når produktet ikke lenger har nytteverdi, kan det trygt returneres til naturen gjennom kompostering, og samtidig gi næring til jorden.

Livssyklus

An illistration of the lifecycle of Mycela's products

Ved å bruke en levende organisme som sopp, utnytter vi naturens egen teknologi til å utvikle ansvarlige biomaterialer for innendørs bruk. Vi kombinerer mycelium (soppens rotsystem) med lokalt organisk avfall, der mycelium fungerer som et naturlig bindemiddel som holder biomassen sammen – dermed ingen behov for lim eller andre skadelige kjemikalier.